KMN LIBOJE

~ Mreze se tresejo ~

                               O kraju Liboje

 

Kje se nahajajo Liboje?

 

  Liboje so razloženo industrijsko (včasih predvsem rudarsko) naselje v severnem delu Posavskega hribovja, v izrazitem podolju južno od Kasaz. Sestavljalo ga zaselki Kurja vas, Slovenski dol in Straža, ter samotne kmetije ob zgornjem toku potoka Bistrica, v katerega se izlivata potočka Stiska in Hudi Potok ter nekaj manjših potočkov.

  Na jugu kraj obdajajo gozdnate vzpetine Kotečnik (772 m) s paleolitsko postojanko v Apnarjevi jami, Gozdnik (1090 m), Pernice (872 m), Malič (936 m) in Veliki Slomnik (609 m), na severu pa je Medvedjek (484 m) s Stražo (475 m). Ena priljubljenejših planinskih postojank pa je planinski dom na Brnici (457 m).

  Kmetje se preživljajo predvsem z živinorejo, v hribih tudi z gozdarstvom. Ljudje so večinoma zaposleni v domačem kraju Kasazah, Petrovčah, Žalcu in Celju.

  Cerkev sv. Neže, v osnovi iz 14. stoletja, je bila zaradi ugrezanja tal zelo poškodovana, zato so leta 1990 zgradili novo. Pod Kotečnikom pa je tudi smučišče z vlečnicama. 

  Število prebilcev v zadnjem času nekoliko narašča:

  2. polovica leta 2008: 481

  1. polovica leta 2009: 482

  2. polovica leta 2009: 484

  1. polovica leta 2010: 495

Pogled na osrednji del Liboj iz Velikega Slomnika (609 m).

Odprtje obnovljenega nogometnega igrišča v Libojah, april 2009

 

  Zgodovina kraja

  Kraj je bil omenjen že zelo zgodaj, saj viri pišejo o cerkvi sv. Neže že v letu 1540, v Kasazah pa so živeli kmečki plemiči, ki so bili povezani s Teharčani.

  V letih od 1799 do 1972 so na področju Liboj kopali rjavi premog. Od 1784 je delovala tovarna galuna, ki se je 1807 preusmerila v proizvodnjo stekla. Leta 1815 je tu začela obratovati prva industrijska tovarna keramike na Slovenskem.

  Marca 1939 so rudarji v premogovniku gladovno stavkali, istega leta so se organizirali v celico KPS. 10. avgusta 1942 je četa 1. Štajerskega bataljona napadla rudnik in ga močno poškodovala. Danes so tu velik kamnolom in kovinskopredelovalno podjetje LIKO, v severnem delu naselja, na meji s Kasazami, pa tovarna keramike KILI.

  Znamenitosti kraja

  • Liboje slovijo po svoji znameniti keramični posodi,
  • športno plezališče v južni steni Kotečnika privablja adrenalinske plezalce iz vsega sveta,
  • v Libojah pa je eden večjih kamnolomov, ki je v lasti podjetja Ingrad Gramat.